PATVIRTINTA

Lietuvos  Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2017 m. spalio 31 įsakymu Nr. V-827

(TAR, 2017-11-02, Nr. 17315)

 

2017–2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO

TVARKARAŠTIS

 

 

Patikrinimas

 

Laikotarpis / data

 

Pradžia

1. Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)  

Ugdymo procese

*
2. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)

(žodžiu)

 

Vasario 12 d. – balandžio 25 d.

*
3. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I dalis  

Gegužės 28 d.

9 val.
4. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II dalis  

Gegužės 29 d.

9 val.
5. Matematika  

Birželio 1 d.

9 val.
6. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)

(raštu)

 

Birželio 6 d.

9 val.

 

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.