Pamokų tvarkaraščiai

Atsiųsti

Klasės III–IV

 

Mokymosi forma – grupinė

Mokymosi būdas – kasdienis

Mokymosi pamaina – rytinė

Eil.Nr.

 

Laikas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1. 13.25 – 14.10 Matematika Lietuvių k. Matematika Anglų k.

 

Anglų k.

 

2. 14.20 – 15.05 Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Matematika Anglų k.

 

3. 15.10 – 15.55 Dailė Istorija/

Geografija

 

Lietuvių k. Biologija Chemija/

Fizika

4. 16.00 – 16.45 Technologijos Informacinės technologijos (pasir.) Rusų k. Dorinis Kūno k./

Verslas ir vadyba

(kas II sav.)

5. 16.50 – 17.35 Vokiečių k.

 

Vokiečių k.

Rusų k.

 

Vokiečių k.

Rusų k.

Verslas ir vadyba

(kas II sav.)

____________________________

Klasės III–IV

 

Mokymosi forma – grupinė

Mokymosi būdas – neakivaizdinis

Mokymosi pamaina – 2 vakarų

ANTRADIENIS

Eil. Nr. Laikas I savaitė II savaitė III savaitė IV savaitė
0. 16.10 – 16.55 Vokiečių k./

Užsienio II-oji (anglų/rusų)

Vokiečių k./

Užsienio II-oji (anglų/rusų)

Vokiečių k./

Užsienio II-oji (anglų/rusų)

Vokiečių k./

Užsienio II-oji (anglų/rusų)

1. 17.00 – 17.45 Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
2. 17.50 – 18.35 Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
3. 18.40 – 19.25 Anglų k./

Rusų k.

Anglų k./

Rusų k.

Anglų k./

Rusų k.

Anglų k./

Rusų k.

4. 19.30 – 20.15 Istorija/

Geografija

Istorija/

Geografija

Istorija/

Geografija

Istorija/

Geografija

5. 20.20 – 21.05 Informacinės technologijos (pasir.)

 

TREČIADIENIS

Eil.

Nr.

Laikas I savaitė II savaitė III savaitė IV savaitė
1. 17.00 – 17.45 Matematika Matematika Matematika Matematika
2. 17.50 – 18.35 Matematika Matematika Matematika Matematika
3. 18.40 – 19.25 Biologija/

Fizika/

Chemija

Biologija/

Fizika/

Chemija

Biologija/

Fizika/

Chemija

Biologija/

Fizika/

Chemija

4. 19.30 – 20.15 Technologijos/

Verslas ir vadyba

Dailė Technologijos/

Verslas ir vadyba

Dorinis
5. 20.20 – 21.05 Dailė Technologijos Dailė/Verslas ir vadyba Kūno k.

___________________________________

 

Pamokų ir individualių konsultacijų skaičius per mokslo metus

 

Mokymosi forma – pavienė

Mokymosi būdas – nuotolinis

Klasė III–IV

Ugdymo sritis, dalykai Individualių konsultacijų skaičius per mokslo metus
10 proc.
III klasė IV klasė
Dorinis ugdymas:
Etika 4 3
Kalbos:
Lietuvių kalba ir literatūra 14 13
1 užsienio kalba 9 8
2 užsienio kalba (pasirinkimas) 9 8
Socialinis ugdymas:
Istorija 4 3
Geografija 4 3
Matematika 9 8
Informacinės technologijos (pasirinkimas) 4 3
Gamtamokslinis ugdymas:
Biologija 4 3
Fizika 4 3
Chemija 4 3
Dailė 4 3
Technologijos:
Taikomasis menas, amatai ir dizainas 4 3
Verslas ir vadyba ir mažmeninė prekyba 4 3
Kūno kultūra:
Bendroji kūno kultūra 3 3

 

________________________

Mokymosi forma – pavienė

Mokymosi būdas – nuotolinis

 

5-10 klasės

Ugdymo sritis, dalykai Klasės
5 6 7 8 9 10
7 proc. 10 proc.
Individualių konsultacijų skaičius per mokslo metus
Dorinis ugdymas:
Etika 3 3 3 3 4 4
Kalbos:
Lietuvių kalba ir literatūra 10 10 10 10 14 18
I-oji užsienio kalba 8 8 5 5 7 7
II-oji užsienio kalba 0 5 5 5 7 7
Socialinis ugdymas:
Istorija 3 3 3 3 4 4
Pilietiškumo pagrindai 4
Geografija 0 3 3 3 4 4
Matematika 10 10 10 8 11 11
Gamta ir žmogus 3 3
Informacinės technologijos 1 1 1 1 4 4
Gamtamokslinis ugdymas:
Biologija 0 0 3 3 4 4
Fizika 0 0 3 3 4 4
Chemija 0 0 0 3 4 4
Ekonomika ir verslumas 0 0 0 0 4 0
Dailė 3 3 3 3 4 4
Technologijos 5 5 3 5 5 4
Kūno kultūra 3 3 1 1 2 2
Muzika 3 3 3 3 4 4

——————————————————————————————————————

ĮSKAITŲ TVARKARAŠTIS

NUOTOLINIU BŪDU BESIMOKANTIEMS

2017 m. lapkričio mėn.

Eil. Dalykas Kabineto     Įskaitų laikas    
Nr.   numeris Diena Laikas Diena Laikas Diena Laikas
1. Etika 10 23 8.30-15.00 24 8.30-15.00 27 8.30-20.15
2. Lietuvių kalba 9/34 27 15.10-15.55 28 14.20

16.00

29 16.00-16.45
3. Anglų k. 25 28 15.10-15.55 28 17.50-18.35 29 15.10-15.55
4. Vokiečių k. 21/32 24  9.25-11.05 28 17.45-18.30 29 17.40-18.25
5. Rusų k. 9/10 28 17.00

18.35

29 17.40-18.25 30 16.00-16.45
6. Matematika 33 27 15.30-16.15 28 16.15-17.00 29 18.45-19.30
7. Istorija 21/32 24  9.25-11.05 28 17.45-18.30 29 17.40-18.25
8. Geografija 26 23 9.25-11.05 28 16.00-16.45 29 16.50-17.35
9. Biologija 26 23 9.25-11.05 28 16.00-16.45 29 16.50-17.35
10. Fizika 36 24 9.25-11.05 27 16.00-16.45 29 18.00-18.45
11. Chemija 26 24 9.25-11.05 27 15.10-15.55 29 19.30-20.15
12. Dailė/Dizainas 32 27 15.10-15.55 27 16.00-16.45 29 15.10-16.45
13. Tekstilė 32 27 15.10-15.55 27 16.00-16.45 29 15.10-16.45
14. Verslas ir vadyba/

Ekonomika

26 24 9.25-11.05 27 15.10-15.55 29 19.30-20.15
15. Kūno kultūra Sporto salė 27 20.00-20.45 29 20.00-20.45
16. Informacinės technologijos 24 28 15.10-15.55 29 15.10-15.55

 

_____________________________

2018 METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI