Kauno jaunimo mokyklos ir Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos reorganizavimas, prijungiant prie Kauno suaugusiųjų mokymo centro

PRANEŠIMAS APIE KAUNO JAUNIMO MOKYKLOS IR KAUNO TITO MASIULIO JAUNIMO MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JAS PRIE KAUNO SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO, SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

 

Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. vasario 27 d. sprendimu        Nr. T-64 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno jaunimo mokyklą ir Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklą, prijungiant jas prie Kauno suaugusiųjų mokymo centro“ sutiko, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno jaunimo mokykla (kodas 195091976) ir Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla (kodas 191846452) būtų reorganizuotos, prijungiant jas prie biudžetinės įstaigos Kauno suaugusiųjų mokymo (kodas 295093070).

Informacija apie reorganizavime dalyvaujančius juridinius asmenis:

  1. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kauno jaunimo mokykla – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Pašilės g. 34, LT-51358 Kaunas, kodas 195091976, įregistravimo data – 1996 m. vasario 22 diena. Duomenys apie Kauno jaunimo mokyklą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
  2. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Pramonės pr. 35, LT-51272 Kaunas, kodas 191846452, įregistravimo data – 1994 m. balandžio 10 diena. Duomenys apie Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
  3. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Kauno suaugusiųjų mokymo centras – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Sandėlių g. 7, LT-45223 Kaunas, kodas 295093070, įregistravimo data – 1997 m. rugsėjo 29 diena. Duomenys apie Kauno suaugusiųjų mokymo centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Atsisiųsti: Kauno jaunimo mokyklos ir Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos reorganizavimo, prijungiant jas prie Kauno suaugusiųjų mokymo centro, sąlygų aprašas.docx

Skaityti daugiau »


III TRIMESTRO ĮSKAITŲ TVARKARAŠTIS NUOTOLINIU BŪDU BESIMOKANTIEMS MOKINIAMS

 

Eil. Dalykas Kabineto   Įskaitų laikas  
Nr.   numeris Birželio 11 d. Birželio 12 d. Birželio 13 d.
1. Etika

 

19 15.10-15.55
2. Lietuvių kalba

 

34 13.30-14.15 14.20-15.05

16.00-17.00

3. Anglų k.

 

25 16.00-16.45,

17.00-17.45

4. Vokiečių k.

 

21 15.30-16.15,

16.30-17.15

5. Rusų k.

 

32 16.00-16.45,

17.50-18.35

6. Matematika

 

33 16.00-16.45

18.40-19.25

7. Istorija

 

21 15.30-16.15,

16.30-17.15

8. Geografija

 

26 16.00-16.45

18.40-19.25

9. Biologija

 

26 16.00-16.45

18.40-19.25

10. Fizika

 

36 17.50-18.35
11. Chemija

 

26 15.10-15.55 17.50-18.35
12. Dailė/Dizainas/ Tekstilė

 

32 14.20-15.05,

15.10-15.55

13. Verslas ir vadyba/

Ekonomika

26 15.10-15.55 17.50-18.35
14. Kūno kultūra

 

Sporto salė 20.00-20.45
15. Informacinės technologijos 24 15.10-15.55

 


Dailės egzamino darbai

Gegužės 21 d. būrys Kauno suaugusiųjų mokymo centro mokinių pristatė dailės egzamino darbus. Didžiuojamės mokinių išradingumu ir sveikiname sėkmingai išlaikius egzaminą!
Primename, kad vyksta priėmimas kitiems mokslo metams.  Įgyti vidurinį išsilavinimą galite ne tik nuotoliniu būdu, bet ir lankydami pamokas šeštadieniais!


III TRIMESTRO ĮSKAITŲ TVARKARAŠTIS NUOTOLINIU BŪDU BESIMOKANTIEMS DVYLIKTOKAMS

 

2018 m. gegužės mėn.

Eil. Nr. Dalykas Kabineto numeris Gegužės 22 d. (antradienis) Gegužės 23 d. (trečiadienis)
Laikas Laikas
1. Etika 19 9.00 – 15.00
2. Lietuvių kalba 34 14.10 – 14.55

18.35 – 19.20

16.00 – 16.45
3. Anglų k. 25 16.50 – 17.35

17.50 – 18.35

4. Vokiečių k. 21 16.55 – 19.25 17.00 – 17.45
5. Rusų k. 32 17.00 – 17.45

17.50 – 18.35

6. Matematika 33 16.00 – 16.45

18.40 – 19.25

7. Istorija 21 16.55 – 19.25 17.00 – 17.45
8. Geografija 26 18.40 – 19.25 17.50 – 18.35
9. Biologija 26 18.40 – 19.25 17.50 – 18.35
10. Fizika 36 17.00 – 17.45

17.50 – 18.35

11. Chemija 26 19.30 – 20.15
12. Dailė/Dizainas 32 8.00 – 21.00
13. Tekstilė 32 8.00 – 21.00
14. Verslas ir vadyba 26 19.30 – 20.15

20.20 – 21.05

15. Kūno kultūra sporto salė 20.00 – 20.45
16. Informacinės technologijos 35 19.30 – 20.15

 


Nauja mokyklos paslauga

Daugelis paklausti, kodėl nelanko mokyklos, ar neturi vidurinio išsilavinimo, gūžteli pečiais ir ir pagalvoję vardina priežastis: mokykloje neįdomu, sunku keltis anksti, trukdo darbas, kuris užtikrina finansinį stabilumą ir kt. Atsižvelgę į tai, kauniečius galima nuraminti – jie galės rinktis internetinį mokymą (dar vadinamu online).

Skelbiame priėmimą! Nuo rugsėjo mėnesio formuojamos grupės  5-12 klasių mokiniams  online mokymui.

Šiuo būdu mokytis gali Kauno suaugusiųjų mokymo centro ir Kauno jaunimo mokyklos mokiniai. Kiekviena pamoka transliuojama tiesiogiai, specialiai įrengtame kabinete. Mokytojos dėsto pamokos medžiagą, mokinys kompiuterio ar net telefono ekrane stebi. Jis gali užduoti klausimus, į kuriuos pedagogas atsakys iš karto. Ryšys tarp mokinio ir mokytojo išlieka, tik jis tampa virtualus.

Skaityti daugiau »


Kuklus Taekwondo čempionas: „Kovos meno ginantis gatvėje dar neprireikė“

Iš pirmo žvilgsnio drovus, ramus, lieknas vaikinukas, davus startą treneriui, tampa – šaltas, sukandęs dantis ir ypač susikaupęs. Užsidėjęs rytų kovos menų aprangą, Tomas Staskevičius, pasikeičia ir ryžtingai stoja į kovą. Šiandien jis taekwondo treniruotes derina su mokslais Kauno suaugusiųjų mokymo centre, o savo pasiekimų nesureikšmina.

Tomai, trumpai papasakok apie save.

Mokausi Kauno suaugusiųjų mokymo centre, vienuoliktoje klasėje. Kalbant apie taekwondo sporto pasiekimus turiu pasakyti, kad laimėjau Lietuvos taekwondo atvirame čempionate (80 plius kategorijoje) II-ąją vietą. Ruošiausi varžyboms ilgą laiką, nes tikiu, kad norint pasiekti aukštų rezultatų negali sustoti.

Jus paruošė treneris Aurimas Masys. Ar būtent treneris uždegė ugnelę ateiti į treniruotes ir išbandyti šį Rytų kovos meną?

Ateiti paskatino draugas, kuris jau anksčiau lankė. Pabandžiau ir aš vis dar čia. Treneris mato, kur reikia tobulėti ir visada motyvuoja, stebi ir dalinasi patarimais, kad rezultatai būtų kuo aukštesni. O mes stengiamės, kad mus įvertintų ir pakeltų lygį pagal diržų spalvą.

-Kiek laiko tobulini taekwondo techniką?

Skaityti daugiau »


Erasmus+ tarptautinė kvalifikacijos tobulinimo kursai „Mobilių įrenginių kaip mokymo priemonių naudojimas”

Šių metų kovo 26-31 dienomis dalyvavau tarptautiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Mobilių įrenginių kaip mokymo priemonių naudojimas”. Į kursus buvau siunčiamas pagal Kauno suaugusiųjų mokymo centro vykdomą ES Erasmus+KA1 programos  projektą „Kuriant inovatyvią suaugusiųjų mokyklą“ Nr. 2016-1-LT01-K104-022975.

Kursai vyko Dubline, o juos rengė tarptautinė organizacija „EUROPASS TEACHER ACADEMY“.  Kursai buvo skirti asmenims, besidomintiems pažangiomis technologijomis ir jų pritaikymu mokymo tikslams. Buvo aiškinama, kaip nešiojamieji, planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai gali būti integruojami į mokytojų priemonių rinkinį.

Kursų metu buvo naudojami aktyvūs darbo metodai: darbas grupėse, komandinis darbas, taikant IKT buvo analizuojami straipsniai internete, rengiama vaizdinė medžiaga, vaizdo prezentacijos, apklausos, vertinimo kriterijai.

Kursuose išgirdome daug naujų idėjų, kaip įtraukti technologijas organizuojant pamokas, dirbant mažose grupėse ir atliekant praktines užduotis. Išmokome naudotis programine įranga, platformomis ir programomis, skirtomis bendrauti, valdyti grupes ir skatinti bendradarbiavimą. Taip pat buvo pateikti pavyzdžiai, kaip mokymąsi galima sustiprinti  naudojant technologinius žaidimus ir testus.

 

Kursai vyko pagal iš anksto parengtą planą, pateikiant asmenines arba grupines užduotis, jas sprendžiant pasitelkus šiuolaikines technologijas. Daugiausiai dėmesio buvo skiriama išsiaiškinti mokymo medžiagos pateikimo galimybėms ir kaip jas praktiškai panaudoti.Visa mokymų medžiaga buvo dėstoma praktinių pavyzdžių arba užduočių pagalba.

Nuotolinio mokymo organizavimo bei IT diegimo specialistas Rytis Rūkštelė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 


2018 M. LIETUVIŲ KALBOS (GIMTOSIOS) DALIES ŽODŽIU (VIEŠOJO KALBĖJIMO) PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO LAIKAS

 

Eil. Nr. Pavardė, vardas Data Laikas
1. Čenys Vitas 2018-04-09 13.30
2. Grigauskas Vladas 2018-04-09 13.45
3. Janavičius Vladas 2018-04-09 14.00
4. Janušauskaitė Justina 2018-04-09 15.15
5. Jasevičius Nerijus 2018-04-09 15.30
6. Kiseliova Justina 2018-04-09 15.45
7. Kočenaitė Monika 2018-04-10 14.15
8. Ladavičius Augustas 2018-04-10 14.30
9. Meilutis Žygimantas 2018-04-10 14.45
10. Merkelis Evaldas 2018-04-10 15.15
11. Merkininkaitė Paulina 2018-04-16 12.45
12. Skripkiūnas Rolanas 2018-04-16 13.45
13. Stulgytė Jurgita 2018-04-16 14.00
14. Puidokaitė Karina 2018-04-16 14.30
15. Švedaitė Adrijana 2018-04-16 15.15
16. Garmus Vakaris 2018-04-16 15.30
17. Bruzgaitė Evelina 2018-04-16 15.45
18. Balandienė Renata 2018-04-17 14.15
19. Buzilovaitė Karina 2018-04-17 14.30
20. Mironas Mindaugas 2018-04-17 14.45
21. Petrauskas Žygimantas 2018-04-17 15.00
22. Gineika Ričardas 2018-04-17 15.15
23. Vaitkutė Milda 2018-04-17 15.30

 


Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis, valstybinis brandos egzaminas, 2018-04-04 – 2018-04-06

Egzaminas: Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis, valstybinis brandos egzaminas, 2018-04-04 – 2018-04-06

 

Egzamino centras: Šv. Mato gimnazija

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Klasė Data Laikas
1. Arnoldas Bukauskas IVA 2018-04-04 9:15
2. Vytenis Burneikis IVA 2018-04-04 9:35
3. Eligijus Gytautas Dėjus IVC 2018-04-04 16
4. Dainius Jatkauskas IVB 2018-04-04 9:15
5. Aistė Jurgelevičiūtė IVC 2018-04-04 11:25
6. Nora Kilinskaitė IVA 2018-04-04 15
7. Kamilė Mačernytė IVA 2018-04-04 9:15
8. Jovita Ramanauskaitė IVA 2018-04-04 11:45
9. Julius Sergejenko IVA 2018-04-04 15
10. Sonata Sinkevičienė Buvę mokiniai 2018-04-04 16
11. Ernestas Sodaitis IVA 2018-04-04 9:15
12. Airida Steponaitė IVB 2018-04-04 15
13. Bernadeta Žemaitaitytė IVA 2018-04-04 14:30

Žemuosiuose Šančiuose kuriasi naujas kauniečių traukos centras

Po vienu stogu įsikūrusi Kauno jaunimo mokykla ir Suaugusiųjų mokymo centras demonstruoja išaugtus ugdymo įstaigos marškinėlius. Atnaujinamose erdvėse be mokyklos auklėtinių vis dažniau svečiuojasi ir vietos gyventojai. Lankytojus čia vilioja turiningos nemokamos veiklos – nuo mokymų iki meno ir sporto užsiėmimų.

Jau kuris laikas mokykloje veikia nauja fotostudija skirta moderniam vaikų ugdymui. Čia fotografijos ir videografijos užsiėmimus lanko ne tik mokiniai, bet ir drauge su jais bendrus projektus rengiantys mokytojai. Visiškai nemokamai iš arčiau pažinti fotografijos meno subtilybes gali ir Šančių bendruomenė – tiek vaikai, tiek ir suaugusieji.

Kauno jaunimo mokykla ir Suaugusiųjų mokymo centras jau tapo savotišku vietos traukos objektu dėl čia teikiamų kompleksinių paslaugų. Aktyviai veikiantis „KJM laisvalaikio centras“  kviečia vaikus ir suaugusiuosius turiningai bei aktyviai praleisti laiką. Čia vyksta anglų kalbos, gitaros mokymai, viešojo kalbėjimo, minėtieji fotografijos ir videografijos, taip pat kompiuteriniai edukaciniai žaidimų užsiėmimai. Didelio populiarumo sulaukė tapybos ant šilko, smėlio mandalų, įvaizdžio dizaino mokymai, taip pat sportinės veiklos – nuo rytų kovos menų tekvondo iki breiko, hiphopo ir „waacking“ stiliaus šokių.

„Stengiamės mokykloje kurti komfortišką ir saugią aplinką, o tuo pačiu ir jaukią, estetišką erdvę mokiniams. Mūsų vaikai, padedami mokytojų, patys gaminasi pavakarius ir vakarienę. Tačiau orientuojamės ne vien į savo auklėtinius, bet ir visą vietos bendruomenę – siekiame būti atviri ir prieinami visiems“, – pasakojo įstaigos vadovas Tomas Lagūnavičius.

Praėjusių metų pabaigoje Sandėlių gatvėje esančios mokyklos patalpos sulaukė itin ryškių pokyčių tikrąja šių žodžių prasme. 90-tuosius metus skaičiuojantis pastatas pradėtas renovuoti – pakeistas stogas, sutvarkytas vandens įvadas, įrengta valgykla, o pirmajame aukšte išskirtinai ryškiai perdažyti koridoriai, kabinetai ir mokyklos fojė.

„Ryškios ir kontrastingos, bet ne tamsios spalvos žadina aktyvumą. Kai skirtinguose aukštuose matome jas vis kitokias, stimuliuojama centrinė nervų sistema. Tai padeda sukoncentruoti vaikų dėmesį, nuteikia pozityviai. Antraip, jei aplink vyraus pastelinės spalvos, jie greičiau ims nuobodžiauti. Net ir įdomiausia pamoka slopinančioje aplinkoje nebus labai efektyvi. Beje, tai ypač aktualu Lietuvoje, kur ilgesnę metų dalį stokojame saulės“, – nekasdieniškus interjero spalvų sprendimus pagrindė psichologas T. Lagūnavičius.

Šiemet darbus planuojama tęsti toliau. Numatyta atnaujinti elektros instaliaciją, šilumos sistemą, keisti langus, remontuoti antrą ir trečią pastato aukštus, įrengti komfortišką poilsio zoną mokiniams, o galiausiai renovuoti pastatą iš išorės. Kiemo erdvėje bus įrengtos sporto ir žaidimų aikštelės.

Mokyklos direktorius džiaugiasi tokia miesto iniciatyva ir parama: „Tai akivaizdus įrodymas, kad Kaune tvarkomos ne vien gatvės ir fasadai. Kitaip tariant, rūpinamasi ne vien išoriniu miesto vaizdu, bet dirbama ir iš vidaus. Esame dėkingi Kauno miesto vadovams ir savivaldybės darbuotojams už betarpišką ryšį ir pagalbą įgyvendinant šį svarbų projektą. Esame nusiteikę pateisinti tuos lūkesčius, kad šios erdvės taptų patrauklios ne vien mūsų auklėtiniams, bet ir kur kas didesnei kauniečių bendruomenei.“

Kauno jaunimo mokykla nuo pernai rugsėjo pradėjo veikti po vienu stogu greta Kauno suaugusiųjų mokymo centro. 1939 metais Žemuosiuose Šančiuose iškilęs pastatas laikomas vienu iš pokario moderno pavyzdžių Kaune, todėl miesto skirtomis lėšomis siekiama išsaugoti šį istorinės reikšmės objektą.

 

 


Neįgaliesiems